Wat is de onderzoeksbende?

De Onderzoeksbende wil onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden. Een visie zonder plan blijft een droom, dus we beginnen hiermee door het ontwikkelen van #kennisvooronderwijs; een plan van aanpak voor de versterking van de kennisinfrastructuur voor het onderwijs.

De Onderzoeksbende bestaat uit vertegenwoordigers van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen en VSNU. De onderwijs- en onderzoekssectoren hebben de handen ineen geslagen om de verbinding tussen leraren, schoolleiders, bestuurders en onderzoekers creatief en effectief te verstevigen.

Is het wel mogelijk? Hier hebben toch al heel veel mensen over nagedacht? Het gaat toch nooit lukken? Dat hebben we toch al vaker geprobeerd?

Dat klopt allemaal, maar er waait een wind door de wereld van onderwijs en onderzoek. Een wind die onderwijsontwikkeling mede wil vormgeven op basis van wetenschappelijke kennis, die wil onderzoeken wat de opbrengsten zijn van onderwijskundige innovaties en die open staat voor nieuwe manieren om het onderwijs te verbeteren. De Onderzoeksbende wil initiatieven met elkaar verbinden, zorgdragen voor een stevige kennisinfrastructuur waar scholen en onderzoekers op kunnen voortbouwen en er aan bijdragen dat kennis nog meer gaat stromen in het onderwijs!

De Onderzoeksbende is nog klein, maar gaat binnenkort op zoek naar nieuwe leden. Stay tuned!

Onderzoeksbende voorstellen

Sander DankelmanSander Dankelman

Sander Dankelman is lid van de Onderzoeksbende namens de PO-Raad.

Door onderzoek en onderwijs optimaal met elkaar te verbinden, gun ik leraren en schoolteams goed onderbouwde en toegankelijke kennis waarmee zij hun onderwijskundige beslissingen mee kunnen onderbouwen.


Lotte Henrichs

Foto door Larissa Rand

Lotte Henrichs

Ik herinner me dat ik tijdens mijn sollicitatiegesprek voordat ik aan mijn promotie-onderzoek begon zei: “Ik wil in ieder geval onderzoek doen waar ook een leraar iets aan heeft”. En die ambitie is altijd kenmerkend gebleven voor wie ik ben.

In de Onderzoeksbende representeer ik de VSNU (Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten). In mijn dagelijks werk aan de Universiteit Utrecht (Onderwijsadvies & Training) doe ik zelf onderzoek, begeleid ik leraren bij hun onderzoek, geef ik onderwijsadvies in verschillende sectoren, en geef ik onderwijs aan toekomstig leerkrachten PO aan de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. Kortom, ik zie verschillende ‘werelden’, en ook de uitdagingen die gepaard gaan met het verbinden van die werelden.

In mijn werk voor de Onderzoeksbende is het mijn doel dat onderwijsonderzoekers, werkzaam aan Universiteiten, zich herkennen in het plan van aanpak ‘Kennisinfrastructuur voor het funderend onderwijs’ en zich mede-eigenaar gaan voelen van het eindresultaat.

Door onderzoek en onderwijs optimaal met elkaar te verbinden, gun ik elke leerling dat zij een leraar hebben die nieuwsgierig blijft. Nieuwsgierig naar de uitkomsten van onderwijsonderzoek en de betekenis daarvan voor hun eigen praktijk. Nieuwsgierig naar mogelijkheden voor het zèlf doen van onderzoek, en zo het eigen onderwijs te versterken. En nieuwsgierig naar anderen: naar manieren waarop collega’s uit de verschillende sectoren onderzoek en onderwijs met elkaar verbinden.


Dieuwertje Scheringa

Ik ben Dieuwertje Scheringa en werk als beleidsadviseur voor de lerarenopleidingen bij Vereniging Hogescholen. Hiervoor heb ik in de communicatiesector gewerkt als o.a. pr-medewerker bij debatcentrum De Balie en in het onderwijs als o.a. docent communicatieve vaardigheden bij de Hogeschool van Amsterdam. Met veel plezier vertegenwoordig ik nu hbo-lerarenopleidingen in diverse overlegstructuren en vanuit die rol ben ik ook lid van de Onderzoeksbende. Ik ben lid van de Onderzoeksbende omdat alle sectorraden, waaronder dus ook Vereniging Hogescholen, zich gecommitteerd hebben aan de gezamenlijke ontwikkeling van een plan van aanpak kennisinfrastructuur: een unieke en mooie samenwerking. Ik zie het ook echt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Door onderzoek en onderwijs optimaal met elkaar te verbinden, gun ik onderzoekers een omgeving waarbinnen onderzoek gedaan kan worden van het hoogste niveau dat leidt tot kennisontwikkeling en verbetering en innovatie van het onderwijs. Want we verdienen allemaal het beste onderwijs.


Tom Hogervorst

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Foto-Tom-Hogervorst-II.jpgBij de VO-raad ben ik beleidsadviseur Research & Development (R&D), waar ik mij bezighoud met de vraag hoe scholen kennis kunnen benutten om de ontwikkeling van hun eigen onderwijs te verbeteren. Van daaruit ben ik betrokken bij de Onderzoeksbende, waar de vijf sectoren samenwerken om tot een duurzame organisatie van kennisstromen te komen. Docenten, schoolleiders en bestuurders profiteren hiervan omdat het kennis toegankelijker maakt en de aandacht voor wetenschappelijke evidentie vergroot. Dat komt uiteindelijk ook de leerling ten goede.


Albert Pansier

Sinds begin oktober werk ik voor de PO-Raad. Ik doe dit namens Adviestalent, wat een onderdeel is van Twynstra & Gudde. In die hoedanigheid ben ik lid van de Onderzoeksbende. Ik heb een achtergrond als Bestuurs- en Organisatiewetenschapper en vind het heel interessant om betrokken te zijn bij de kennisinfrastructuur in het onderwijs. Hoewel ik dus niet vast in dienst ben bij een van de sectorraden, ben ik wel trots bendelid. Sinds de tijd dat ik bij de PO-Raad werk zijn er veel stappen gezet: de bouwsessies zijn een succes en steeds meer mensen haken aan bij de beweging. Ik mag daar zelf ook onderdeel van uitmaken en die beweging ondersteunen, faciliteren en organiseren. En daar ga ik vol enthousiasme, passie en inzet mee door!

Door onderzoek en onderwijs optimaal met elkaar te verbinden gun ik leerkrachten dat zij wetenschappelijke kennis tot hun beschikking krijgen die zij toe kunnen passen in de prakrijk van de klas. Ik gun hen dat zij hierdoor hun leerlingen nog beter kunnen geven wat zij nodig hebben. Dat is de diepste wens van leerkrachten. Die verbinding tussen onderzoek en praktijk kan erg helpen in de realisatie van die wens.


Scilla van Cuijlenborg