Terugblik op de lancering van ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland’

  Wat was het een fantastische dag! Op 1 april lanceerden de vijf sectorraden ‘Lerend onderwijs voor een lerend Nederland: ontwikkelagenda voor de versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs’. Het evenement vond plaats op Basisschool de Ridderhof en werd bijgewoond door minister Van Engelshoven en 200 leraren, onderzoekers, bestuurders, schoolleiders en andere betrokkenen. In dit filmpje […]

Lees meer
Landkaart van de Kennisinfrastructuur – update

Een mooie bijvangst van onze bouwsessies is dat we allerlei initiatieven en samenwerkingsverbanden op het spoor zijn gekomen waar onderwijs en onderzoek samenwerken met als doel het onderwijs “evidence-informed” te verbeteren. We hebben al deze samenwerkingsverbanden – groot en klein, gevestigd en pril – bij elkaar gezet. Mis je nog praktijkvoorbeelden of denk je dat […]

Lees meer
Een indruk van de bouwsessies

Inmiddels zit de laatste bouwsessie er op. Op 21 januari was de Onderzoeksbende in Groningen en daarmee kwam een (voorlopig) einde aan onze tour door Nederland. Bovenstaand filmpje is opgenomen tijdens de bouwsessie in Den Haag en geeft een goede indruk van de 13 bouwsessies die in de afgelopen 3 maanden zijn georganiseerd.

Lees meer
Camera
SPRONG Educatief

Het programma SPRONG van Regieorgaan SIA stimuleert focus en massa van praktijkgericht onderzoek op relevante maatschappelijke thema’s. In januari 2019 start SPRONG Educatief. Dit programma zet in op het structureel verbinden van bestaande samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgericht onderwijsonderzoek. Het doel is te zorgen voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste […]

Lees meer
Met kennis kun je alles maken: verslag van de bouwsessie in Zwolle

Een landelijk loket dat inzichtelijk maakt waar onderwijsonderzoek plaatsvindt en wie dit uitvoert, een ‘curriculumcoach’ die nieuwe ontwikkelingen binnen de scholen verspreidt en een landelijk fonds voor innovatie en onderzoek, dit waren enkele suggesties van deelnemers aan de bouwsessie ‘Samen werken aan kennis voor onderwijs’. Tijdens de sessies bouwen leraren, schoolleiders, bestuurders, onderzoekers en beleidsmakers […]

Lees meer
Op de schouders van reuzen: mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en onderzoek

Het begon in Finland waar Harrie van de Ven – bestuurder van Optimus – Paul Kirschner aansprak in de ontbijtzaal van het hotel in Oulu en hem diezelfde avond nog trakteerde op twee bourbons bij een gesprek met een PO-Raad-delegatie reizend door Finland. Het gesprek ging over de gebrekkige toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis voor leraren, […]

Lees meer
Kennis laten stromen: de kennisinfrastructuur van de school

Amsterdam, 19 november 2018 De kans dat kennis uit onderzoek wordt toegepast in de onderwijspraktijk is groter als leraren en teams nauw betrokken zijn bij het formuleren van de onderzoeksvragen en het uitvoeren van het onderzoek. Het Kohnstamm Instituut, Kennisland en de Universiteit van Amsterdam hebben de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar hoe je […]

Lees meer