Op de schouders van reuzen: mooi voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs en onderzoek

Het begon in Finland waar Harrie van de Ven – bestuurder van Optimus – Paul Kirschner aansprak in de ontbijtzaal van het hotel in Oulu en hem diezelfde avond nog trakteerde op twee bourbons bij een gesprek met een PO-Raad-delegatie reizend door Finland. Het gesprek ging over de gebrekkige toegankelijkheid van wetenschappelijke kennis voor leraren, wetenschappelijke kennis die met name op de Amerikaanse onderwijscontext is gebaseerd en de afstand tussen de onderwijswetenschappen en de onderwijspraktijk. Ter plekke ontstond het idee voor Op de schouders van reuzen: een toegankelijk boek voor leraren met de belangrijkste inzichten uit de cognitieve psychologie.

Terug in Nederland bleek dat andere besturen het idee van dit boek ondersteunden enĀ Agora, Conexus, DeBasisFluvius, KPOA, Meer Primair, Movare, Optimus, Peelraam, PROO, Signum en Stromenland haakten aan samen met de Pabo Hogeschool Arnhem en Nijmegen, de PO-Raad en Didactief. Al deze partijen hadden behoefte aan helder “vertaalde” inzichten uit de wetenschap.

En het resultaat mag er zijn! Paul Kirschner heeft samen met Luce Claessens en Steven Raaijmakers een leesbaar en professioneel boek geschreven dat belangrijke inzichten uit de cognitieve psychologie helder, maar niet simpel uitlegt en illustreert met voorbeelden van leraren die vertellen hoe zij op hun school de theorie in praktijk brengen.

Wat ons betreft een prachtig voorbeeld van hoe de wetenschap en het onderwijs samenwerken!