Plan van aanpak

Wetenschappelijke kennis vindbaar en toegankelijk maken

Kennis uit onderzoek is complex van aard, spreekt zichzelf soms tegen en niet eenvoudig toe te passen in het onderwijs. Het is echter in Nederland een vrijwel ongebruikte kennisbron voor het onderwijs. Dat komt ook omdat kennis moeilijk toegankelijk is voor onderwijsprofessionals. Er zijn in Nederland geen publieke kennisinstellingen of kennismakelaars voor het systematisch delen van gevalideerde kennis over specifieke onderwijskundige thema’s. In de gezondheidszorg en de sociale sector bestaan hiervoor publieke kennisorganisaties, zoals het RIVM, het Trimbos Instituut, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg en het Nederlands Jeugdinstituut. Voor de onderwijssector zijn er alleen kleinschalige initiatieven. Het is voor leraren en schoolteams lastig om specifieke, toegankelijke en valide wetenschappelijke kennis te vinden en om gevonden literatuur of onderzoekers op waarde te schatten. Daarnaast hebben leraren geen toegang tot wetenschappelijke literatuur. In andere landen zijn er voorbeelden waarvan we kunnen leren, zoals de Engelse Education Endowment Foundation die met de “Teaching and Learning Toolkit” het voor leraren eenvoudig maakt om snel uit te vinden wat onderzoek uitwijst over de impact onderwijskundige interventies. In eigen land kunnen de Kennispleinen van het kenniscentrum Vilans ter inspiratie dienen. Dit kennisinstituut voor langdurige zorg maakt via deze pleinen recente kennis uit wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor zorgprofessionals.