Plan van aanpak

Meer vaardige onderwijsprofessionals

De onderwijssector kan zich nog verdere ontwikkelen in de vaardigheid om goede kennisvragen te formuleren, te vernieuwen en kennis uit onderzoek tot zich te nemen. Er zijn maar weinig scholen waar onderwijskundige beslissingen structureel worden getoetst aan wetenschappelijke inzichten. Dit heeft verschillende oorzaken: de focus op het primaire proces en tijdgebrek, maar ook  de afwezigheid van academische onderzoeksvaardigheden in schoolteams. Het aantal academische leraren in het onderwijs neemt weliswaar toe, maar blijft beperkt in omvang. Hier liggen niet alleen belangrijke uitdagingen voor het HR-beleid van de onderwijssector zelf, maar ook voor de lerarenopleidingen. Benutting van wetenschappelijke kennis én het bevorderen van een onderzoekende houding dienen daar centraal te staan.