Plan van aanpak

De wereld om ons heen verandert snel. Dat stelt het onderwijs voor grote uitdagingen. Elke dag werken we met veel passie aan goed onderwijs. En om goed onderwijs te blijven leveren, moet er iets gebeuren. Kennis en onderzoek helpen om het onderwijs te innoveren en de kwaliteit te verbeteren. Daarom is het nu – meer dan ooit – nodig om deze twee beter met elkaar te verbinden.

Een goede kennisinfrastructuur helpt hierbij. Eentje waarin kennis toegankelijk, toepasbaar en betrouwbaar is. Maar wat heb je eigenlijk nodig om die kennisinfrastructuur te realiseren?

In het huidige kennislandschap zien we veel kleinschalig en versnipperd onderzoek. Wat hieraan ontbreekt is een heldere focus op de belangrijke vraagstukken uit de onderwijspraktijk. Maar wat gebeurt er als we de krachten bundelen? Wat als we beter gaan samenwerken en op zoek gaan naar onderzoek dat meer impact op het onderwijs heeft?

Ook veel kennis vindt helaas niet zijn weg naar het onderwijs. Leraren en schoolteams hebben moeizaam toegang tot deze kennis. Wat als we alle kennis handzamer en makkelijker vindbaar maken?

Verder zien we dat onderwijsinnovaties die nu worden gedaan, vaak niet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis en dat innovaties te weinig worden onderzocht. Andersom is er veel wetenschappelijke kennis beschikbaar die niet goed aansluit op belangrijke onderwijsinnovaties. Wat als we een gezamenlijke Research en Development agenda ontwikkelen?

Ook is er te weinig tijd en geld beschikbaar voor onderzoek. Wat als we meer tijd en geld vrijmaken?

Tot slot zien we in ons landschap dat te weinig leraren het gereedschap hebben om wetenschappelijke kennis te kunnen gebruiken. Of om onderzoek te doen en dat toe te passen. Wat als er meer leraren, schoolleiders en bestuurders komen die het onderwijs in beweging krijgen met onderzoek en hiervoor meer ruimte krijgen?

Alle onderwijssectoren slaan de handen in een om samen de kennisinfrastructuur voor het onderwijs te versterken. Daarbij maken we gebruik van wat er al is en bedenken we creatieve oplossingen om onderwijs en onderzoek aan elkaar te verbinden en kennis te laten stromen.

Wij hebben ook jou nodig. Momenteel halen we kennis, inzichten en oplossingen voor de vijf grote vraagstukken van de huidige kennisinfrastructuur in 14 bouwsessies door het hele land. Sluit je hierbij aan en bouw mee!