Onderzoeksbende.nl - Kennis Infrastructuur

Wat is de onderzoeksbende?

De Onderzoeksbende wil onderwijs en onderzoek optimaal met elkaar verbinden. Lees in Lerend onderwijs voor een lerend Nederland; ontwikkelagenda voor een versterkte kennisinfrastructuur voor het onderwijs wat daar voor nodig is en wat we daaraan gaan doen.

Lees meer Bulldozer
Minder versnippering

Versnippering van onderzoek verminderen

Plan van aanpak

Agenda

Agenda
01-02-2019 Update
Landkaart van de Kennisinfrastructuur – update

Een mooie bijvangst van onze bouwsessies is dat we allerlei initiatieven en samenwerkingsverbanden op het spoor zijn gekomen waar onderwijs en onderzoek samenwerken met als doel het onderwijs “evidence-informed” te...

Lees meer
Afstemmen wetenschappelijke kennis

Onderzoek en ontwikkeling beter op elkaar afstemmen

Plan van aanpak
Kennis delen en toegankelijk maken

Wetenschappelijke kennis vindbaar en toegankelijk maken

Plan van aanpak
Meer professionals in het onderwijs

Meer vaardige onderwijsprofessionals

Plan van aanpak
Meer tijd en geld voor R&D in het onderwijs

Meer tijd en geld voor R&D in het onderwijs

Plan van aanpak